Cây rau ăn củ

1) Sử dụng chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko cho cải củ Cải củ cần được trồng trên đất nhẹ tơi xốp, thoát nước, không chua. Cải củ có thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày). Vì vậy bón phân cần bón tập trung. Liều lượng, thời kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko […]

Cây cải thảo

Cây cải thảo có thời gian sinh trưởng 40-50 ngày, thời vụ không khắt khe, đất trồng thích hợp là đất thịt nhẹ đến đất cát pha. Quá trình phát triển của cây cải thảo tương tự như cây cải bắp: hồi xanh, phát triển lá, cuốn 1) Các giai đoạn cần cung cấp chế […]

Cây cải bắp

Cải bắp có thời gian sinh trưởng ngắn (60-90 ngày), trồng tập trung ở đất phù sa, đất xám bạc màu, đất cát và đất đỏ vàng 1) Các thời kỳ cải bắp nhạy cảm Thời kỳ hồi xanh, bén rễ: Sau trồng 7-10 ngày, cải bắp mới hồi xanh, bén rễ. Thời kỳ trải […]

Cây cà rốt

Cà rốt là loại rau ăn củ, chứa nhiều vitamin A nhất trong các loại rau, cây cà rốt ở nước ta chỉ trồng ở vùng núi cao, nơi có khí hậu mát quanh năm như Sapa, Bắc Hà, Đà Lạt…và ở vụ Thu – Đông – Xuân trên các loại đất tơi xốp, nhẹ, […]