Cải xanh, xà lách, rau diếp

Các loại rau ăn lá này có thời gian sinh trưởng ngắn (25 – 30 ngày). Đặc điểm của các loại rau này là rất nhạy cảm với phân đạm. Bón nhiều đạm sẽ gây ra tích luỹ hàm lượng nitrat (NO3­­­) trong lá quá ngưỡng cho phép. Loại rau ăn lá, phù hợp với đất tơi xốp, đất chai cứng phát triển rất kém. Vì vậy, sử dụng chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko sẽ rất thích hợp, cho năng suất, chất lượng rau ăn ngon, đảm bảo an toàn, hạn chế hoặc không cần sử dụng thuốc BVTV.

Liều lượng và thời kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko cho rau ăn lá

Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng bón cho các miền
MB

(kg/Sbb)*

MT

(kg/Stb)

MN

(kg/công)

Bón lót Microbio-Michiko TH 37 – 44 50 – 60 100 – 120
Thúc 1 Microbio-Michiko THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Microbio-Michiko THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 3 Microbio-

Michiko THT

0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít

Ghi chú: *) sbb: Sào bắc bộ = 360 m2; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

  • Bón lót:  Trước khi trồng vào hố, bón trộn đều vào đất
  • Thúc 1:  7 – 10 ngày sau trồng
  • Thúc 2: 7 ngày sau thúc 1
  • Thúc 3:  7 ngày sau thúc 2

Lưu ý:  

  • Sử dụng chế phẩm Microbio-Michiko THT và Microbio-Michiko Tổng hợp vào lúc sáng sớm, chiều mát hoặc ngày râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bón xong phải vùi lấp đất ngay.
  • Tưới hoặc phun Microbio-Michiko THT theo luống hoặc có thể với nước tưới qua hệ thống tưới nhỏ giọt.
  • Lắc đều Microbio-Michiko THT trước khi sử dụng.
  • Khi bón chế phẩm Microbio-Michiko Tổng hợp cần xẻ rãnh bón xong lấp đất ngay, kết hợp phun hoặc tưới chế phẩm Microbio-Michiko THT đã pha loãng như hướng dẫn.
  • Với loại bệnh hại cây rau, khi mới phát hiện, sử dụng chế phẩm Microbio-Michiko TKD pha với tỉ lệ 1 lít chế phẩm pha với 50 lít nước phun đều lên cây và quanh khu vực vùng gốc sẽ hạn chế và ngăn chặn lây lan bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *