Công ty vi sinh michiko và những hoạt động hỗ trợ nhà nông

Công ty cổ phần vi sinh Michiko hoạt động trên lĩnh vực cung cấp các chế phẩm vi sinh, chăm sóc cây trồng, các dịch vụ về xử lý môi trường. Đảm bảo hỗ trợ nhà nông với nhiều hoạt động thiết thật nâng cao năng suất mùa vụ. Với sứ mệnh trở thành công […]